Stichting DownsyndroomKern Amsterdam

Wonen en werken

Zelfstandig wonen

Cordaan
Zelfstandig wonen met begeleiding kan via Cordaan. Deze organisatie heeft vele woonprojecten in en om Amsterdam. Kijk op www.cordaan.nl voor de aanpak en vele voorbeelden.

Landelijk Steunpunt Wonen
Het Landelijk Steunpunt Wonen (LSW) ondersteunt bewoners, betrokkenen en oprichters van een particulier wooninitiatief. Daarnaast wil het LSW het particulier wooninitiatief voor een grotere groep mensen, waaronder jongeren met een beperking, mogelijk maken. Kijk voor meer informatie op www.woonzelf.nl.

Thomashuizen
Een Thomashuis is een vernieuwende vorm van zorgen voor volwassenen met een verstandelijke beperking. De zorgondernemers wonen ook zelf in het Thomashuis. Zij vormen de vaste basis, bieden veiligheid en rust. Lees verder op www.thomashuizen.nl.

Navarea
Navarea is een leuke woongroep van acht jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Meer weten over dit woonproject op initiatief van ouders? Kijk op www.navarea.nl.

Aan het werk

Jekuntmeer
Op zoek naar een geschikte dagbesteding? Op www.jekuntmeer.nl vind je een compleet aanbod van arbeid, dagbesteding en scholing in Amsterdam voor (jong)volwassenen.

Zorgboerderijen
Normale boerenbedrijven bieden werkplekken voor mensen met een beperking. Zij helpen mee onder begeleiding van de boer of boerin. Meer informatie en adressen vind je op www.landzijde.nl en www.zorgboeren.nl.

Brood en textiel bij Iambe
Iambe biedt op verschillende locaties in Amsterdam dagbesteding en stagemogelijkheden aan jongeren met een verstandelijke beperking zoals Downsyndroom. Aan de Van Ostadestraat 384/386 is een bakkerij en een textielwerkplaats gevestigd waar op ambachtelijke wijze mooie producten worden gemaakt. Aan het Van der Helstplein 6 en in de Bilderdijkstraat 143 zijn de winkels waar brood, banket en cadeau-artikelen worden verkocht. Kijk voor meer informatie op www.raphaelstichting.nl.

Zij-aan-Zij
Zij-aan-Zij is een uniek werk- en dagbestedingsproject voor mensen met een verstandelijke beperking in Amsterdam. In het zijde- en viltatelier maken zij handgemaakte producten, die in de Artshop Paxxx verkocht worden. Ook daar werken mensen met een verstandelijke beperking.
Het zijdeatelier zit aan de Lauriergracht 11, het viltatelier aan de Elandstraat 111 en de winkel op de Prinsengracht 270. Kijk op www.zij-aan-zij.nl of www.paxxx.nl.

Aan de slag in de speeltuin
Aan de slag in de speeltuin brengt speeltuinverenigingen en mensen met een beperking bij elkaar voor een stage of begeleid werk. Sinds 2006 zijn er via Aan de slag in de speeltuin veertig samenwerkingsprojecten opgezet waarbij leerlingen van ZMLK-scholen en cliënten van woonvoorzieningen, dagbesteding en reïntegratietrajecten aan een werk- of stageplaats zijn geholpen. Meer informatie op www.aandeslaginspeeltuin.nl.