Stichting DownsyndroomKern Amsterdam

Handige links

Algemeen

downsyndroom.pagina.nl startpagina met links naar informatie over Downsyndroom.
www.downsyndroom.nl de website van de landelijke Stichting Downsyndroom (SDS).
downsyndroom.geef.nl kom in actie voor Downsyndroom.
www.deupsidevandown.nl stichting die zich inzet voor een positief beeld van het Downsyndroom.
www.downpower.nl over 23 jong-volwassenen met Downsyndroom, ieder met hun eigen talenten.
www.lotjeenco.nl Lotje&Co is er voor alle vaders, moeders, broers, zussen en naasten van zorgintensieve kinderen.
www.upwithdown.nl bevorderen van de leefsituatie en integratie van kinderen met Downsyndroom in Oost-Europa.
www.downkidsinternational.com deze stichting heeft als doelstelling om kennis over het syndroom van Down te verspreiden in Landen, waar er weinig of geen kennis over is.

SDS Kernen

De landelijke Stichting Downsyndroom is actief per regio. Kijk hier voor een overzicht van alle kernen. Een aantal kernen heeft een eigen website (zie hieronder).

Groningen www.sdskerngroningen.nl 
Gooi & Vechtstreek members.ziggo.nl/stormfm
Limburg www.downsyndroomlimburg.nl
Noord Holland Noord www.ikhebdown.nl
Haaglanden www.kernhaaglanden.webs.com
Apeldoorn www.sdskernapeldoorn.nl

Informatie en begeleiding

www.meeaz.nl MEE helpt bij praktische problemen, bij vragen aan instanties en overheden e.d. Deze site is voor de regio Amsterdam en omstreken (Amstel en Zaan).
www.cordaan.nl Cordaan Jeugd verzorgt begeleiding, verzorging en ondersteuning van verstandelijk gehandicapten in Amsterdam.
www.ciz.nl het Centrum indicatiestelling zorg verleent de indicaties voor het Persoonsgebonden Budget of PGB (AWBZ-zorg).
www.nationalehulpgids.nl marktplaats voor aanbieders en vragers van begeleiding en verzorging.
www.okidohelpt.nl Okido bevordert de integratie van kinderen met een ontwikkelingsachterstand in de reguliere kinderopvang.
www.cyberpoli.nl/downsyndroom informatie en achtergronden op het kanaal Downsyndroom van Cyberpoli. Hier heb je de mogelijkheid tot 1-op-1 contact met artsen en vind je veel informatie zoals vele interviews met ervaringsdeskundigen, ouders, artsen en professionals.

http://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/handicap voor mensen met een handicap of chronische ziekte

www.bijzonderebroerofzus.nl  site voor broers en zussen (brusjes) van o.a. Downkinderen met veel informatie, een forum, verhalen en tips.

Belangenverenigingen

www.persaldo.nl belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.
www.iederin.nl Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.
www.nsgk.nl de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind ontwikkelt en ondersteunt initiatieven voor kinderen en jongeren met een beperking, met name op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Ook zet de stichting zich in om de beeldvorming bij te stellen.
www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl dit fonds wil bereiken dat onze samenleving mensen met een verstandelijke handicap niet alleen beoordeelt op hun beperking.
www.swgn.nl Stichting voor geestelijk en maatschappelijk Welzijn Gehandicapten Nederland organiseert activiteiten voor o.a. mensen met een verstandelijke beperking, gefinancierd door het Nederlandse bedrijfsleven.

Onderwijs

www.passendonderwijs.nl website met informatie over veranderingen en beleid op het gebied van passend onderwijs.
www.steunpuntpassendonderwijs.nl informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.
www.swvamsterdamdiemen.nl het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen richt zich op de invulling van passend onderwijs in dit gebied.
www.zorgstudent.nl Stichting Zorgstudent kan met zorgstudenten een belangrijke rol vervullen in het passend onderwijs.
www.vim-online.nl vereniging voor een geïntegreerde opvoeding van kinderen met het syndroom van Down.
www.inclusiefonderwijs.nl kwalitatief hoogstaand onderwijs voor alle kinderen, dat bepleit de Stichting Inclusief Onderwijs.
www.onderwijsconsument.nl Onderwijs Consumenten Organisatie informeert, adviseert en verbindt ouders van Amsterdamse leerlingen.
www.kennisnet.nl voor leerkrachten die lesgeven aan leerlingen met een beperking en die hun lessen met ict aantrekkelijker en effectiever willen maken.

Kijk verder op de pagina Onderwijs.

Ontwikkelingsstimulering

www.stichtingscope.nl Stichting Scope biedt, onder leiding van Hedianne Bosch, kinderen met Downsyndroom perspectief op ontwikkeling.
www.feuerstein.nl leren leren volgens de Feuerstein-methode voor mensen met een leerprobleem.
www.stibco.nl Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling.
www.stichtingsam.nl therapeutisch zwemmen met dolfijnen.

Kijk verder op de pagina Opvoeding en ontwikkeling.

Taal en spraak

www.gebarencentrum.nl het landelijk expertisecentrum op het gebied van Nederlands met gebaren (NmG) dat ook gebruikt wordt door logopedisten en mensen met een verstandelijke beperking.
www.kentalis.nl organisatie die methoden en middelen biedt om taal en communicatie mogelijk te maken.
www.visitaal.nl aanbieder pictogrammen (ook voor op de computer) voor thuis- en professioneel gebruik.
www.babygebaar.nl baby- en kindergebaar, voor communiceren met je kind als praten nog niet lukt.
www.lottemax.nl kinderen leren spelenderwijs gebaren waardoor ze al kunnen communiceren voordat ze kunnen praten.

Werk en dagbesteding

www.startfoundation.nl stichting die financiële ondersteuning geeft aan projecten die werk bieden aan o.a. gehandicapten.
www.raphaelstichting.nl Iambe van de Raphaëlstichting biedt op drie locaties in stadsdeel de Pijp en Oud-West dagbesteding en stagemogelijkheid aan jongeren met een verstandelijke beperking.
www.zij-aan-zij.nl vilt- en zijdeatelier waar mensen met een verstandelijke beperking producten maken.
www.paxxx.nl winkel waar handgemaakte producten van Zij-aan-Zij (zie hierboven) verkocht worden, ook door mensen met een verstandelijke beperking.

Kijk verder op de pagina Wonen en werken.

Vrije tijd

www.stichtingprisma.nl breed aanbod aangepaste vrijetijdsbesteding.
www.eigen-wijsje.nl muziek op schoot door Laurie Hond.
www.snoezeltheek.nl aangepast spelmateriaal uitproberen en snoezelen met je kind.
www.downsyndroompoppen.nl poppen om mee te spelen en jezelf in te herkennen, voor thuis of in de klas.
www.pictogenda.nl om een agenda bij te houden, ook als je niet goed kunt lezen en schrijven.

Kijk verder op de pagina Sport en vrije tijd.

Downsyndroom groepen op Facebook

Er zijn diverse besloten Facebookgroepen (na aanmelding moet je worden toegelaten tot deze groepen; heb je een probleem met aanmelden? Laat ons weten, dan kijken we of we je kunnen helpen):

  • Allereerst onze eigen Facebookpagina van Kern Amsterdam. Meld je aan op: https://www.facebook.com/groups/179129399243276/. Zo ben en blijf je altijd op de hoogte van het allerlaatste nieuws vanuit de SDS Kern Amsterdam.
  • Naast deze Facebook-groep voor Kern Amsterdam richtte Simone Bakker, D-moeder en oud-kernlid voor Kern Amsterdam, voor een clubje “bevriende moeders uit de buurt” in 2012 een besloten groep op: de “D mama’s“. Dit groeide uit tot een enorm netwerk van D-mama’s! Met inmiddels ruim 1400 leden is deze groep een populair en onmisbaar informatie-kanaal onder moeders met kinderen met Down. Aanmelden kan op https://www.facebook.com/groups/dmamas/. Voor toelating zal je account geverifieerd worden of je wel echt een D moeder bent. Krijg je geen toegang? Laat het ons weten, dan geven wij je naam aan Simone door!
  • Specifiek voor de ouders van Pubers met Downsyndroom is er een besloten Puber-groep (vanaf 10 jaar): “Downpubers“.
  • Er zijn twee onderwijsgroepen: een met en een zonder de professionals. De “Oudergroep Downsyndroom en Onderwijs” is uitsluitend bedoeld voor Ouders. “Downsyndroom en Onderwijs” richt zich op alle betrokkenen en geinteresseerden (ouders en professionals, zoals docenten en ondersteuners) m.b.t Down & Onderwijs.
  • De “Oudergroep Leespraat Knutselwerk” is een groep voor D-ouders, specifiek over knutselwerkjes die bij Leespraat worden bedoeld.
  • Zwartboek Downsyndroom” verzamelt misstanden en discriminatie rond Downsyndroom.
  • Tot slot is “Vraag & Aanbod D-Mama’s” een marktplaats specifiek voor D mama’s onderling.