Stichting DownsyndroomKern Amsterdam

Onderwijs

Passend onderwijs

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs. Of met extra begeleiding op een gewone school. Vanaf 2014 komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Lees verder op www.rijksoverheid.nl.

Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod op de eigen, een andere reguliere of een speciale school binnen de regio regelen. De school heeft hierbij een zorgplicht. De school regelt de extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. De ingewikkelde procedure voor een indicatie wordt vervangen door een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Kijk voor meer informatie op www.passendonderwijs.nl.

Het Steunpunt Passend Onderwijs – www.steunpuntpassendonderwijs.nl – geeft ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, zoals chronisch zieke of gehandicapte kinderen of kinderen met leer- en/of gedragsproblemen, informatie over passend onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is een samenwerking tussen Balans, CG-Raad en Platform VG en is onderdeel van 5010, informatiepunt voor ouders over onderwijs.

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen is ontstaan door de vijf samenwerkingsverbanden Weer Samen naar School in de regio Amsterdam en Diemen samen te voegen. Dit samenwerkingsverband wil goed en passend onderwijs bieden aan alle leerlingen, aansluitend op hun mogelijkheden en behoeften. Waarbij indien nodig professionele onderwijsondersteuning en begeleiding voor leerlingen en leerkrachten wordt aangeboden. Meer informatie op www.swvamsterdamdiemen.nl.

Reguliere basisscholen

Instapklas Vrije School Parcival
De instapklas van de vrije school Parcival (gestart in augustus 2004) is bedoeld om kinderen met een handicap een plaats te geven binnen deze school. De klas bestaat uit een kleine groep kinderen met een eigen leerkracht en een eigen klassenassistent. Na een gewenningsperiode integreren de leerlingen vanuit de instapklas stap voor stap zoveel mogelijk binnen de andere klassen. Ook kunnen leerlingen uit andere klassen in de instapklas een kind met bijvoorbeeld lezen of knutselen begeleiden. Waar mogelijk zal de integratie steeds verder vorm en inhoud krijgen. De instapklas vormt de warme en duidelijke basis voor deze groep kinderen, maar de deur naar de andere klassen staat dus open.

Lindenlaan 317
1185 LM Amstelveen
T 020 64 38 556
parcival@vrijeschoolparcival.nl
www.vrijeschoolparcival.nl

Speciaal Onderwijs (SO)

Stichting Kolom
Stichting Kolom, o.m. De Heldring en Alphons Laudy (zie hieronder), is een organisatie met scholen voor speciaal onderwijs. Ook valt deze stichting onder het bijzonder onderwijs.
www.stichtingkolom.nl
 
De Heldringschool (SO)
Bosrankstraat 1
1032 LH Amsterdam (Noord)
T 020 63 72 728
www.deheldringschool.nl
 
Alphons Laudyschool (SO)
Meer en Vaart 9
1068 KV Amsterdam (Osdorp)
T 020 41 06 622
www.alphonslaudy.nl

Van Koetsveldschool
Archimedesplantsoen 98
1098 KG Amsterdam (Watergraafsmeer)
T 020 66 83 821
www.zmlkoetsveld.nl

LeerzaamAmsterdam

Ouderinitiatief voor Verbeterde mogelijkheden Voortgezet Onderwijs (Speciaal en regulier)
LeerzaamAmsterdam is een oudergroep in de regio Amsterdam. Wij komen op voor de belangen van kinderen met een voormalige cluster 3 indicatie, waaronder kinderen met Downsyndroom. Samen willen wij het onderwijs verbeteren met specifieke aandacht voor cognitie en voor integratie in het regulier onderwijs, zodat kinderen met een beperking de kans krijgen te werken aan hun vaardigheden die ze straks nodig hebben in de huidige samenleving.
Meld je aan, want samen staan we sterk. Voor een LeerzaamAmsterdam!
Meer info en aanmelden: leerzaamamsterdam@gmail.com.

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Orion College
Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs en heeft uw kind extra zorg nodig? Het Orion College biedt op verschillende locaties in Amsterdam voortgezet speciaal onderwijs aan. Cluster 3 is voor tieners met Downsyndroom die zeer moeilijk lerend zijn en/of lichamelijke beperkingen hebben.
www.orioncollegeamsterdam.nl

Orion College Noord (Kingmaschool) – locatie Beijerlandstraat
Beijerlandstraat 2
1025 NN Amsterdam
T 020 636 24 87
E-mail orioncollegenoord@orion.nl

Orion College Noord – locatie Wognummerplantsoen
Wognumerplantsoen 2-4
1023 EP Amsterdam
T 020 636 33 93
E-mail orioncollegenoord@orion.nl

Orion College Zuidoost
Bijlmerdreef 1289 / 2
1103 TV Amsterdam ZO
T 020 368 10 71
E-mail orioncollegezuidoost@orion.nl

Orion College West – locatie Zekeringstraat
Zekeringstraat 45
1014 BP Amsterdam
T 020 611 12 13
E-mail orioncollegewest@orion.nl
 
Alphons Laudyschool (VSO)
Van Nijenrodeweg 648
1082 HZ Amsterdam (Buitenveldert)
T 020 64 45 684
E-mail nijenrode@alphonslaudy.nl
www.alphonslaudy.nl

De Heldringschool (VSO)
Burg. Eliasstraat 20
1063 EW Amsterdam (Slotermeer)
T 020 44 73 583
www.deheldringschool.nl