Stichting DownsyndroomKern Amsterdam

Disclaimer

Samenstelling
Deze site wordt samengesteld door de SDS Kern Amsterdam. Alhoewel wij de site met de grootste zorg samenstellen, kan de gebruiker van de site geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina’s. 

Bronvermelding
Met enige regelmaat kopiëren wij artikelen van andere sites, waarbij wij altijd de bron vermelden. Mocht de auteur bezwaar maken tegen plaatsing van het artikel op onze site, dan zullen wij het artikel direct verwijderen. Standpunten die worden ingenomen in overgenomen artikelen komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de zienswijze van de SDS Kern Amsterdam. Wij geven regelmatig ruimte aan derden om een artikel te publiceren op onze site. Deze artikelen worden op persoonlijke titel geschreven en zijn voor de verantwoording van de auteur.

Toegestaan/Niet toegestaan
Het is toegestaan om informatie van onze site te kopiëren, mits daarbij wel de bron wordt vermeld. Het is niet toegestaan om foto’s van deze site te kopiëren, zonder uitdrukkelijke toestemming van de SDS Kern Amsterdam.

Eindverantwoordelijkheid
De SDS Kern Amsterdam is geen rechtspersoon en is ook geen officieel orgaan van de SDS (Stichting Downsyndroom te Meppel). De SDS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. De SDS Kern Amsterdam werkt wel nauw samen met de SDS en is een schakel tussen de SDS en de ouders van kinderen met Downsyndroom en andere geïnteresseerden in de regio Amsterdam. De SDS Kern Amsterdam wordt bestuurd door de personen die staan vermeld op de pagina Contact.