Stichting DownsyndroomKern Amsterdam

Sponsors en donateurs

Kern Amsterdam van Stichting Downsyndroom is een actieve kern. We streven er naar de vele activiteiten die we jaarlijks organiseren zoveel mogelijk kosteloos of tegen een kleine kosten-vergoeding aan te bieden aan de deelnemende gezinnen. Dit wordt mogelijk gemaakt door hulp van onze vrienden, donateurs, vrijwilligers en sponsoren.

Kern Amsterdam informeert en ondersteunt ouders, opvoeders en zorgverleners over en bij de mogelijkheden die er in Amsterdam zijn om de opvoeding en begeleiding van kinderen met Downsyndroom te vergemakkelijken. Er zijn inmiddels honderden gezinnen, zorgverleners en betrokkenen aangesloten bij de Kern Amsterdam. Zij maken regelmatig gebruik maken van onze kennis en dienstverlening. De Downkern Amsterdam is voor haar activiteiten afhankelijk van particuliere donaties en sponsorbijdragen.

Wat doet de Downkern Amsterdam?

ondersteuning bieden
De vrijwilligers van de Downkern Amsterdam fungeren als contactouder voor ouders met een kind met Downsyndroom. Ouders kunnen bij ons terecht met al hun (persoonlijke) vragen. Ook bieden wij ondersteuning aan aanstaande en jonge ouders.

bijeenkomsten organiseren
Een aantal keer per jaar worden er ouderbijeenkomsten georganiseerd. Voor ouders is het fijn om tijdens deze bijeenkomsten op informele wijze met elkaar in contact komen om ervaringen uit te wisselen, voor kinderen is het leuk om samen te spelen. Daarnaast organiseren we eens per jaar een actieve kinderactiviteit, bijvoorbeeld een sportmiddag.

informatie uitwisselen
Verder organiseert de kern Amsterdam informatieve bijeenkomsten, zoals een informatie-avond over seksualiteit of onderwijs. Daarnaast is het onderhouden van deze website van groot belang. De website is een vraagbaak voor ouders. Zij vinden hier alle informatie met betrekking tot de mogelijkheden die er in Amsterdam zijn om de opvoeding en begeleiding te vergemakkelijken.

kennis verspreiden
Dankzij de giften en donaties die de Downkern Amsterdam ontvangt van particulieren en bedrijven maar ook van ouders, kunnen wij de kennis over en het begrip voor het Downsyndroom verspreiden en ouders van kinderen met het syndroom van Down ondersteunen.

Word vriend van de Downkern Amsterdam

Voor de organisatie van onze activiteiten zijn wij volledig afhankelijk van particuliere donaties en sponsorbijdragen. We ontvangen hiervoor geen overheidssteun of financiële steun van de landelijke Stichting Downsyndroom. Daarom zijn wij op zoek naar vrienden van Downkern Amsterdam. Iedereen die het werk van de Stichting Downsyndroom Kern Amsterdam een warm hart toedraagt, kan vriend worden. Heel graag zelfs!

Ondersteun onze activiteiten
Door vriend van Downkern Amsterdam te worden of te blijven, ondersteunt u onze activiteiten en maakt u het mogelijk dat we deze ook de komende jaren kunnen voortzetten. Ook u kunt een bijdrage doen door vriend te worden. Hoe? Door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL63 RABO 0325 2885 18 t.n.v. Stichting Downsyndroom (Kern Amsterdam). Vermeld u bij de overboeking ook uw e-mailadres en naam van het kind waardoor u met onze kern verbonden bent?

Word sponsor!
De Downkern Amsterdam is op zoek naar (Amsterdamse) sponsoren die het werk van de Kern Amsterdam actief willen ondersteunen. Dit kan door een eenmalige donatie of een meerjarige samenwerking. Maar ook sponsoring in natura is van harte welkom, zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een locatie voor een ouderbijeenkomst of lezing. Neem voor meer informatie over het sponsoren van de Kern Amsterdam contact op via info@downsyndroomamsterdam.nl.

De Downkern Amsterdam is ontzettend blij met elke financiële bijdrage, groot of klein, en gaat zorgvuldig om met elke gift. Dankzij uw steun kunnen wij ervoor blijven zorgen dat ouders met kinderen met Downsyndroom elkaar vinden en de juiste hulp krijgen bij de opvoeding van hun kind. Alvast bedankt voor uw steun.

Wie gingen u voor?

De SDS Kern Amsterdam wordt o.m. gesponsord door:
Menno Kroon Amsterdam 72dpi, Baby- en kindergebaar, BeTeR Judo, Buurtcentrum De Havelaar, Cees Tak speciaalschoenen, (stoeterij fra Hófadyn), Dancefun4Kids, Eric de Bruijn, Gemeente Amsterdam, Greetz, Héman Verhuurservice, Intertoys, Johan Cruyff Foundation, Jumbo Supermarkten, www.kaartje2go.nl, LBi Lost Boys, Lotje&co, De Mammies, Miss Little Pancake, Muziek op Schoot, NL Doet, Only Friends, Pantijn Poppentheater, Pieter de Jong, Rotaract Club Amsterdam, Sonja de Jong, Stichting Sam en Stickermax en springparadijs VROG

Kern Amsterdam van Stichting Downsyndroom is een actieve kern. We streven er naar de vele activiteiten die we jaarlijks organiseren zoveel mogelijk kosteloos of tegen een kleine kosten-vergoeding aan te bieden aan de deelnemende gezinnen. Dit wordt mogelijk gemaakt door hulp van onze vrienden, donateurs, vrijwilligers en sponsoren.

Jij kunt ons helpen, door vriend van ons te worden.