Stichting DownsyndroomKern Amsterdam

Opvoeding en ontwikkeling

Ouder- en Kindteams

Om u bij te staan met hulp en advies
Soms heeft u vragen of zorgen over uw kind waar vrienden en familie niet mee kunnen helpen. De ouder- en kindadviseur staat dan voor u klaar. Hij of zij helpt u met alle vragen en zorgen over het opgroeien en opvoeden van kinderen. Denk daarbij aan slaap- en eetproblemen, vragen over de gezondheid, pubergedrag, of veilig gebruik van internet. U kunt altijd bij de ouder- en kindadviseur terecht.

Samenwerking

Alle hulp die u nodig heeft
De ouder- en kindadviseur maakt deel uit van een Ouder- en Kindteam. Naast de ouder- en kindadviseurs, werken daar jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugdpsychologen en assistenten. Daarnaast kan de adviseur specialistische hulp voor u inroepen. Als het nodig is, kan de adviseur dus alle hulp regelen waar uw gezin behoefte aan heeft.
Ouder- en Kindteams Amsterdam: T 020 555 5961
Kijk voor meer informatie op www.oktamsterdam.nl en op www.amsterdam.nl/zorgvoordejeugd.

Begeleiding

Early Intervention
Early Intervention is vroeghulp aan pasgeboren kinderen om de ontwikkeling te stimuleren. Dat kan aan de hand van het programma Kleine Stapjes. Het programma is bedoeld om ieder kind individueel, gestructureerd, gedurende een langere periode thuis te begeleiden. Ook hulpverleners, speel-, leergroepjes en scholen kunnen prima werken met Kleine Stapjes. Het programma bestaat uit een videoband en een ringband met acht hoofdstukken. Bestellen bij de Stichting Downsyndroom. Via MEE Amstel en Zaan kunt u begeleiding aanvragen voor Kleine Stapjes. MEE Amstel en Zaan, www.meeaz.nl, T 020 – 512 72 72 of informatie@meeaz.nl.

Hulp bij opvoeding
Opvoedkundige Praktijk De Vlinder biedt opvoedingsondersteuning en advies aan huis aan ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar en heeft veel ervaring met het begeleiden van ouders die een kind hebben met Downsyndroom. Denk aan zindelijkheidstraining, cursussen opvoeden of Early Intervention. Veel genoemde diensten zijn (geheel of gedeeltelijk) te betalen vanuit een persoongebonden budget. Ook voor de zindelijkheidstraining of activerende/ondersteunende begeleiding is een PGB aan te vragen. Alle diensten van Opvoedkundige Praktijk De Vlinder worden door een groot gedeelte van Nederland bij u thuis gegeven. Kijk voor meer informatie op www.opvoedkundige.com.

Gezinsondersteuning
De Opvoedpraktijk biedt praktisch pedagogische gezinsondersteuning, onder andere aan gezinnen met een Downkind. Kijk voor de brochure en meer informatie op www.de-opvoedpraktijk.nl.

Ondersteuning bij leven met een beperking
MEE is een organisatie die mensen met een beperking helpt met volwaardige deelname aan de samenleving. Hulp bij praktische problemen, bij vragen aan instanties en overheden, e.d. Ze kunnen helpen bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget, geven cursussen en hebben veel informatie in huis. Ook kun je bij het informatiepunt materialen lenen om uit te proberen. MEE Amstel en Zaan, Derkinderenstraat 10-18, 1062 DB in Amsterdam. www.meeaz.nl, T 020 – 512 72 72 of informatie@meeaz.nl.

Leren, wonen, werken, sporten
Cordaan is een grote zorgaanbieder die zich richt op begeleiding voor langere tijd. Dit kan zijn bij het vinden van woonruimte, een werkplek, een cursus of training, begeleiding op school, bij het sporten of bij het vinden een vrijetijdsbesteding.
www.cordaan.nl

Stichting Scope
Individuele begeleiding aan kinderen en hun ouders bij o.a. early intervention, moeilijk gedrag, mediërend opvoeden, leren lezen en rekenen. Bedoeld voor ouders die actief betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind. Er is een wachtlijst voor deelname.
Meer informatie bij Stichting Scope, Hedianne Bosch, www.stichtingscope.nl of info@stichtingscope.nl.

Leespraat begeleidster
Arnolda Jagersma is moeder van twee jongens: Ko (12) en Jelle (9), Jelle heeft
dowsyndroom en is ernstig slechthorend. Sinds 2012 werkt Arnolda met Jelle met Leespraat en vorig haar heeft Arnolda de opleiding Leespraat gevolgd bij Hediannne Bosch (Stichting Scope) en met succes afgerond. Arnold zou heel graag ook andere kinderen begeleiden in de regio Amsterdam.

Voor vragen of nadere kennismaking kun je contact opnemen met Arnolda via 0294-416675 of arnolda@delangeadem.com
Voor een eventuele referentie, neem contact op met Hedianne Bosch.

Cursussen

Cursussen bij MEE
MEE Amstel en Zaan organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten, gespreksgroepen, cursussen en trainingen. Sommige zijn bedoeld voor mensen met een beperking of voor mensen die moeilijk leren. Andere voor ouders, broers of zussen. Meedoen aan een cursus, training of gespreksgroep is leuk en leerzaam. U ontmoet andere mensen en merkt dat u niet de enige bent in een bepaalde situatie. Bovendien kunt u elkaar ondersteunen, van elkaar leren en uw zelfvertrouwen vergroten.
Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle cursussen op www.meeaz.nl/cursussen.

Hanenouderprogramma
Een cursus om het contact tussen ouder en kind en de taalontwikkeling te verbeteren. Een combinatie van groepsbijeenkomsten en huisbezoeken. Voor ouders met een kind met een ontwikkelingsachterstand in de leeftijd van 1 tot 5 jaar. Het programma is erkend en opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Een uitgebreide uitleg leest u op www.archimedestrainingen.nl.
Meer informatie en aanmelden bij Annemarieke Melman van Archimedestrainingen Amsterdam, M 06 – 15 51 78 13 of a.melman@hetnet.nl. Of via Mee Amstel en Zaan, T 020 – 512 72 72.

Early Interventiongroep
Wekelijkse Early Interventiongroep met als doel dat kinderen in hun eigen tempo en binnen hun eigen mogelijkheden nieuwe vaardigheden opdoen in alle ontwikkelingsgebieden. Tegelijkertijd is het een ontmoetingsplek voor ouders. De groep wordt begeleid door Susan Wierdsma (kinderfysiotherapeute en SMI-therapeute), Nicole de Baar (logopediste), Jet ter Laan (ouder- en kindercoach) en Willemijn Derkx (ouderbegeleider vanuit Cordaan). Floortime/DIR is de ontwikkelingsgerichte methode die wordt gebruikt door de therapeuten op de groep.
Op vrijdag van 9.00 – 11.00 uur op de Amsteldijk 196 in Amsterdam. Meer info of aanmelden: www.praktijkkinderfysiotherapie.nl, info@praktijkkinderfysiotherapie.nl of M 06 – 54 26 22 66.

Leren van dolfijnen
Stichting Sam is een ideële organisatie welke als doel heeft interactie met dolfijnen te bieden aan kinderen (van 4 tot 18 jaar) met Downsyndroom of een autistische stoornis. Stichting Sam behandelt al jaren kinderen, met positieve resultaten. Zo leidt de interactie met dolfijnen tot een groter concentratievermogen, waardoor leren gemakkelijker wordt. Vooral op het gebied van communicatie, zoals woordenschat en het maken van zinnen, boeken de kinderen vooruitgang. Zodoende kan de interactie met dolfijnen als een katalysator werken en ondersteunt al ingezette (bestaande) therapie(ën). Meer informatie: www.stichtingsam.nl of T 020 – 453 48 91.

Gebarentaal
Met gebaren kun je communiceren met je kind zonder dat het de taal beheerst. Vooral voor het kind is dat een handige manier om zich te kunnen uiten. Gebaren helpen het kind ook de gesproken taal te leren en is daarmee een soort tussenstap, waarbij ouder en kind wel met elkaar kunnen communiceren. Al vroeg, rond een jaar, is het zinvol ermee te beginnen. Logopediste Wopke van Akkeren geeft regelmatig een cursus Nederlands met Gebaren (NmG). Het gaat om één dagdeel waarin ze informatie geeft over wat de voordelen zijn van het gebruik van gebaren, hoe het werkt en je gaat samen oefenen. De groep bestaat uit ongeveer zeven tot acht ouders of ouderparen.
Voor informatie of aanmelden: Wopke van Akkeren, www.kinderlogopedie-amsterdam.nl wopkevanakkeren@hotmail.com of T 06 – 54374935.

Giraf Therapie
Vanaf april 2014 biedt Giraf op een unieke wijze intensieve logopedie (ook eet- en slikproblemen), gedragstherapie en fysiotherapie aan. De therapie wordt aangeboden op een fijn vakantiepark in Nederland. Tijdens uw gezinsvakantie op dat park krijgt uw kind dagelijks 2 uur therapie, 5 dagen achter elkaar. Dat is zoveel als meestal in 3 maanden. Als beloning en motivatie wordt het zwembad ingezet. De creatieve spelletjes in het zwembad zijn onderdeel van de therapie. De therapie gaat dus door, ook in het zwembad.

Zwembad_2Indoor_2

Het hele gezin is bezig met de therapie. Belangrijk onderdeel is de dagelijkse feedback aan ouders. Ouders worden gesteund in hun omgang met hun kind, krijgen nieuwe ideeën voorgelegd en krijgen praktische tips om thuis door te gaan met de therapie. Ook broers en zussen kunnen deelnemen aan een activiteitenprogramma en krijgen zo extra aandacht. In 2014 staan 3 weken gepland: 13 tot en met 18 april, 13 tot en met 18 juli en van 19 tot en met 24 oktober. De therapie kost € 1.400 (excl. vakantiehuis en broer/zus-programma).
Voor informatie: website www.giraf-therapie.nl, e-mail info@giraf-therapie.nl, telefoon Carin Verhagen 06 55 86 07 93 Andrea Peters 06 46 19 13 15

Kinderopvang

Extra ondersteuning op kinderdagverblijf
Zit jouw kind op een gewoon kinderdagverblijf of peuterspeelzaal? Of gaat je kind daar binnenkort naartoe? Dan is het vaak goed extra kennis of begeleiding in te kunnen schakelen. OKIDO is een samenwerkingsverband voor de integratie van kinderopvang in Amsterdam. Het doel is de integratie van kinderen met een handicap of ontwikkelingsachterstand in de reguliere kinderdagverblijven en op de naschoolse opvang te financieren en deskundig te ondersteunen. OKIDO kan je ook helpen bij het zoeken naar een plaats in een regulier kinderdagverblijf.
Meer informatie op www.okidohelpt.nl of T 020 – 412 14 94, okido@combiwel.nl.

Kinderdagverblijven die open staan om de mogelijkheden van opvang voor kinderen met Down te onderzoeken
Er zijn binnen Amsterdam diverse kinderdagverblijven die open staan om te onderzoeken of het mogelijk is een kind met Down bij hun op locatie te plaatsen. Het beste is andere ouders te spreken en te vragen waar hun kinderen zaten, om zo een actueel en reeel beeld te krijgen. Het is altijd mogelijk gebruik te maken van de ons netwerk, onze facebook-pagina van Kern Amsterdam, of de besloten facebookgroep van D-mama’s.